Welkom

Wij zijn een volmachtkantoor. Dit houdt in dat wij de bevoegdheid hebben gekregen om namens één of meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden.

Schade melden

U heeft schade en nu?

U heeft schade door brand, een aanrijding of door een andere gebeurtenis, zoals lekkage of een inbraak. Dit is vervelend en wij begrijpen dat u nu graag duidelijkheid wilt. Hieronder wordt weergegeven hoe de behandeling van uw schade in grote lijnen verloopt.

Wat gebeurt er als u schade heeft? 

U neemt contact op met Vrieling. Meld telefonisch of online uw schade, of download het Europees aanrijdingsformulier. In geval van nood zijn wij 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. De schadebehandelaar ontvangt uw schademelding, beoordeelt deze en besluit of er een expert wordt ingeschakeld.

Online: meld hier uw schade

Telefonisch uw schade melden:

  • Heeft u tijdens uw reis direct/dringend hulp nodig? Neem dan contact op met de alarmcentrale van uw reisverzekering (24 uur per dag bereikbaar, ook vanuit het buitenland). U vindt het telefoonnummer op uw reisverzekeringspas.
  • Heeft u pech (en de pechhulpmodule meeverzekerd op uw autoverzekering) of autoschade en kunt u niet verder rijden? Neem dan contact op met de alarmcentrale (24 uur per dag bereikbaar, ook vanuit het buitenland). U vindt het juiste telefoonnummer op uw groene kaart.
  • Is er sprake van een noodsituatie in of rondom uw woning en heeft u direct hulp nodig? Bel dan met de schadeafdeling van Vrieling: 0523 - 28 27 26.

Reactietermijn schademelding

U kunt er op rekenen dat wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 werkdagen zullen reageren voor de behandeling en uitkering van uw schade.

De rol van de expert 

De expert heeft tot taak de oorzaak en de omvang van de schade objectief vast te stellen. Hij/zij zal daarover met u in overleg treden en uw akkoord vragen. De expert zal na afronding van zijn of haar overleg met u een rapport uitbrengen aan ons. 

Beslis en handel niet overhaast, maar bekijk samen met de expert wat in uw situatie de beste aanpak is. Bespreek met uw expert wat uw voorkeur heeft. 

Polisdekking 

Na ontvangst van het rapport van de expert kijkt de schadebehandelaar op basis van alle beschikbare gegevens of de schade gedekt is. 

Indien er dekking is, zal de schadebehandelaar de schade met u afwikkelen door: 

  • het vastgestelde schadebedrag uit te betalen eventueel onder aftrek van het eigen risico en rekening houdend met maximeringen. U kunt daarna zelf zorgen voor het herstel of het vervangen van de verloren gegane zaken.  Voor opstal geldt dat u een reparatieplicht heeft. Na ontvangst van de factuur zullen wij de schade pas aan u of herstelbedrijf vergoeden. 
  • te zorgen voor herstel in natura. Bij herstel in natura schakelen wij een van onze herstelbedrijven in.  Maakt u gebruik van een van onze herstelbedrijven, dan bespaart u zich veel administratieve rompslomp. En u hoeft geen geld voor te schieten. Het herstelbedrijf stuurt de factuur namelijk rechtstreeks naar ons als u een Akte van Cessie ondertekent.

Akte van Cessie 

Het herstelbedrijf dat wordt ingeschakeld, kan u vragen een Akte van Cessie te ondertekenen. Deze akte maakt het mogelijk dat wij de rekening van het betreffende bedrijf rechtstreeks aan de hersteller betalen. 

Eigen risico 

Als in de polis staat dat u een eigen risico heeft, dan brengen wij dat in mindering op de schade-uitkering. Wanneer een herstelbedrijf is ingeschakeld brengen wij het eigen risico bij u in rekening. Het herstelbedrijf kan u hiervoor een eenmalige machtiging geven.

Contra expertise

Bent u het niet eens met het door ons of de expert vastgestelde schadebedrag? Dan mag u zelf ook een expert inschakelen (een ‘contra-expert’). In dat geval stellen beide experts de schade vast.  Alle experts moeten zijn aangesloten bij de Gedragscode Expertiseorganisaties. Wij betalen de kosten van de experts.

Niet eens met de vergoeding?

Als u het niet eens bent met de hoogte van het schadebedrag of vergoeding van gemaakte kosten, dan kunt u bezwaar maken door een klacht in te dienen. Zie hiervoor onze klachtenprocedure.

Fraudebeleid

Vertrouwen is de basis voor een goede relatie met onze verzekeringnemers. Helaas blijkt uit onderzoek dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen door fraude te plegen. Bijvoorbeeld wanneer bij een schade meer geclaimd wordt dan werkelijk het geval is, er een andere voorstelling van zaken wordt geven óf dat er bewust een nota vervalst wordt. Het plegen van fraude is strafbaar, maar fraude heeft ook als gevolg dat iedereen via de premie meebetaald aan het fraudegedrag van anderen. Dit is dan ook onder andere voor ons de reden dat wij vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zulke misstanden aanpakken, zodat de producten voor andere verzekerden betaalbaar blijven. Lees hier meer over ons fraudebeleid.

Bezoekadres

Adres:Stelling 5
Postcode:7773 ND
Plaats:Hardenberg

Postadres

Postbus:444
Postcode:7770 AK
Plaats:Hardenberg

Telefoon en e-mail

Tel. nr.:0523 28 27 22
E-mail:mail@assuon.nl

Openingstijden

Maandag08:30-17:30
Dinsdag08:30-17:30
Woensdag08:30-17:30
Donderdag08:30-17:30
Vrijdag08:30-17:30

Route

Klik hier om een route te plannen

U bezoekt de website in Internet Explorer, deze browser is verouderd. Wij kunnen u niet garanderen dat de website optimaal functioneert. Wij raden u aan een andere browser te gebruiken.